Našli ste meteorit? Pozrite si znaky, podľa ktorých ho spoznáte

Ako spoznať meteorit? Pozrite si jeho poznávacie znaky

Na Zem dopadnú každý deň tony vesmírneho prachu a drobných hornín. Ako spoznať meteorit od bežného pozemského kameňa?

Väčšina meteoritov je magnetických. Preto ich môžete nájsť aj pri magnet fishingu. Máte podozrenie, že ste našli meteorit? Príliš sa netešte!

Najprv si prečítajte znaky, podľa ktorých spoznáte, či ste našli meteorit alebo obyčajný pozemský kameň.

Aký je rozdiel medzi meteoritom a asteroidom?

Pomenovanie záleží od toho, kde sa objekt nachádza. Asteroidy sú vesmírne kamenné telesá s priemerom väčším ako jeden meter. Meteorit je úlomok z vesmírneho objektu, ktorý prežije prechod atmosférou a dopadne na zem.

Meteoroidy sú malé objekty zložené z kameňov a kovov, ktoré sa nachádzajú vo vesmíre. Meteor je úkaz, je to „padajúca hviezda“, hoci s hviezdou nemá nič spoločné. Vzniká, keď meteoroid vstúpi do atmosféry a aerodynamické zahrievanie vytvorí pruh svetla.

Existujú železné, kamenno-železné a kamenné meteority. Najčastejšie sú nálezy železných, lebo ľahšie znášajú prechod atmosférou a sú nápadnejšie.

Hľadanie meteoritov v Antarktíde a na Saharských púštiach

Meteority je možné nájsť vizuálne, magnetom alebo detektorom kovov. Pre hľadanie sa najviac hodia oblasti, kde sa meteority hromadia a kde sa dajú dobre odlíšiť od hornín pozemského pôvodu.

Ako najvhodnejšia oblasť pre zber meteoritov sa ukázali byť ľadové štíty v Antarktíde, kde bolo zozbieraných 70% všetkých svetových zbierok. Pozornosť sa sústredí aj na Saharské púšte, kde meteority kontrastujú so svetlým pieskom.

Charakteristické črty meteoritu

Ukážka meteoritických kameňov

Meteority identifikujeme na základe:

  • zafarbenia kôrky,
  • hmotnosti,
  • regmaglyptov,
  • tvaru,
  • podľa obsahu kremeňa a kalcitu,
  • pórovitej štruktúry,
  • obsahu železa.

Najcharakteristickejšou črtou meteoritov je tmavé zafarbenie kôrky. Vyzerajú ako keby povrch ošľahali plamene. Čierne zafarbenie vzniká pri prudkom zahrievaní povrchu meteoroidu, ktorý spôsobuje odpor vzduchu pri prelete atmosférou. Kôrka je hrubá 1-2mm a spravidla je tmavšia ako vnútro meteoritu.

Takže ak má podozrivý kameň rovnaké zafarbenie na povrchu aj na čerstvých lomoch, meteorit to pravdepodobne nie je.

Meteorit odhalíte aj pomocou jeho hmotnosti, resp. hustoty. Meteority sú výrazne ťažšie ako pozemské kamene. Pri najrozšírenejších pozemských horninách ako je žula, pieskovec a vápenec hustota nie je vyššia ako 3 000 kg/m3. Hustota bežných meteoritov je približne 3 400 kg/m3. Najhustejšie sú železné meteority s hmotnosťou 7 000–8 000 kg/m3 .

Váš nádejný vesmírny kameň odvážte. Objem kameňa zistíte ponorením do kvapaliny v odmernom valci. Hustotu vypočítate ako pomer hmotnosť/objem. Ak dostanete číslo vyššie ako 3000 kg/m3, môže ísť o meteorit.

Ďalším poznávacím znakom meteoritu býva, že vyzerá akoby ho niekto vytvaroval z hliny. Povrch je posiaty zaoblenými jamkami pripomínajúcimi stlačenia prstov pri tvarovaní.

Z odborného hľadiska ide o tzv. regmaglypty, ktoré do meteoritu vyhlbujú nadzvukové prúdy horúceho vzduchu počas preletu atmosférou. Regmaglypty majú najmä železné meteority, ktorých dopadlo na Zem najviac.

Ak podozrivý kameň tieto regmaglypty nemá, nemusí ísť o meteorit.

Ďalšie znaky meteoritov

Meteorit

Väčšina vesmírnych kameňov nemá ostré strany a rovné plochy. Pri prelete atmosférou sa roztaví až 90% hmoty meteoritu, čo spôsobuje vyhladenie jeho strán. Ak teda nejde o fragment. Až na absolútne výnimky meteority nemajú plochý tvar.

Takže ak váš kameň má ostré strany, rovné plochy alebo plochý tvar, pravdepodobne nejde o meteorit.

Meteority neobsahujú svetlý kremeň ani kalcit, čo sú veľmi časté minerály pozemských kameňov. Kalcit šumí v zriedenej kyseline chlorovodíkovej alebo v silnom octe. Ak teda kameň „šumí“, rozhodne to nie je meteorit.

Kremeň je číry, spravidla biely, priehľadný, priesvitný, lesklý. Najviac ho však prezrádza tvrdosť: je tak tvrdý, že ryje do skla. Vyskúšajte hranou podozrivého kameňa urobiť ryhu do skla. Ak to dokážete, pravdepodobne nejde o meteorit.

U meteoritov je pórovitá štruktúra veľmi ojedinelá. V pozemských horninách sú viditeľné drobné dutinky a póry vznikajúce pri chladnutí magmy, z ktorej unikajú plyny. Takže ak kameň má dutiny a póry, veľmi pravdepodobne to nie je meteorit – alebo je to nesmierne vzácny typ meteoritu vyvretý z Marsu alebo Mesiaca.

Meteority sú magnetické

Za typickú črtu meteoritu sa bežne považuje i to, že sú magnetické. Väčšina meteoritov obsahuje železo v kovovej forme. Aj pozemské kamene obsahujú železo, ale nie všetky. Teda priťahovanie magnetmi je indíciou, že môže ísť o meteorit. Pri magnet fishingu toto nie je dôležitá črta, lebo sa zaoberáme kameňmi, ktoré sa už prichytili na magnet.

Spoznať meteorit nie je ľahké

Dôkladne preskúmajte tieto tri črty. Dajte si na tom záležať. Iba ak kameň spĺňa všetky znaky, skutočne je šanca, že je to meteorit. Ak nespĺňa jeden z hlavných znakov, prípadne niekoľko ďalších znakov, kameň nie je meteorit.

Spoznať meteorit vôbec nie je ľahké. Všeobecné a spoľahlivé kritérium, ako identifikovať kozmický pôvod horniny, neexistuje.

Stopercentné potvrdenie vyžaduje štúdium telesa skúseným odborníkom. V niektorých prípadoch pôvod potvrdili až exaktné a nákladné laboratórne analýzy.

Posúďte nálezy podozrivých kameňov

Pozemský kameň v ruke
Kameň našiel magnet fisher Andrej I. z Považskej Bystrice.

Pochádza tento kameň z vesmíru?

Vôbec nevyzerá, akoby bol vytvarovaný z hliny – nemá regmalypty. Je skôr plochý a povrch nevyzerá ako keby ho ošľahali plamene. Má pórovitú štruktúru a všetky hrany nie sú tmavé. Takže nie, nepochádza, nie je to meteorit.

Pozemský kameň
Kameň našiel magnet fisher Marek Z. z Topoľčian.

A čo tento kameň? Už na prvý pohľad je jasné, že to nie je meteorit. Vyzerá úplne inak než meteority na obrázkoch. Vôbec nemá tmavé zafarbenie kôrky a regmaglypty.

Železná ruda

Tento kameň našiel lovec pokladov zo zahraničia a tiež to nie je meteorit: nemá tmavé zafarbenie kôrky a regmaglypty, má rovné plochy a pórovitú štruktúru. Pravdepodobne to je železná ruda.

Tieto fotky nám na posúdenie poslal Marek Z. z Topoľčian. Kameň sa naozaj podobá na meteorit, navyše je oveľa ťažší ako obyčajný kameň. Na chvíľku sme sa nad tým vážne zamysleli.

Kameň je čierny a má povrch posiaty zaoblenými jamkami. Ale má plochú stranu, čo meteority nemávajú. Môže to byť úlomok. Ale v tom prípade by vnútro nemalo byť rovnako farebné ako kôrka, ktorá zafarbenie nadobúda preletom cez atmosféru, malo by byť svetlejšie. Meteorit to nie je.

Na záver sme Marekovi odporučili, aby z okraja kameňa kúštik odštiepil a ak bude vnútro svetlejšie ako kôrka, aby kontaktoval inštitúcie s povolanými ľuďmi.

Trafili ste jackpot?

Ak máte stále pocit, že ste našli meteorit, pozrite sa na to z hľadiska pravdepodobnosti nájdenia meteoritu.

V histórii Slovenska evidujeme iba 6 potvrdených nálezov meteoritov nájdených na našom súčasnom území, pričom väčšina pochádza z 19. storočia. V Českej republike je historicky doložených iba 29 nálezov meteoritov. Šanca, že počas magnet fishingu na našom území nájdete meteorit, je veľmi nízka.

Podivný kameň, ktorý sa vám prilepil na magnet so všetkou pravdepodobnosťou nie je meteorit.

Koho kontaktovať, ak máte oprávnené podozrenie

V prípade skutočne oprávneného podozrenia môžete poprosiť o radu tieto inštitúcie a pracoviská:

Ste z Česka? O radu môžete poprosiť tieto inštitúcie a odborné pracoviská:

Zdroj: Tajemství vesmíru 4/2013 a Pavel Gabzdyl