Magnet fishing v Česku: Je to legálne, ALE treba dávať pozor na pár pravidiel

magnet fishing v Česku

magnet fishing v ČeskuMagnet fishing je zábava a dobrodružstvo, ale treba myslieť na:

  • oznamovaciu povinnosť
  • nedovolené ozbrojovanie
  • zákaz hľadať na archeologických náleziskách
  • miestne obmedzenia

Čítajte ďalej a dozviete sa viac.

V Česku ani na Slovensku neexistuje zákon, ktorý by zakazoval používať magnet. Na Slovensku sa v zákone spomína iba detektor kovov v súvislosti s vyhľadávaním archeologických nálezov. Záleží však na tom, čo nájdete a ako s nálezom naložíte, môže ísť o zatajenie veci alebo nedovolené ozbrojovanie.

Pozrime sa na české zákony týtkajúce sa magnet fishingu.

Český model: slobodné hľadanie mimo archeologické náleziská

Vieme ako to je s legálnosťou magnet fishingu na Slovensku: používanie detekčných zariadení je zakázané. Zoznam všetkých miest, kde by ste nemali hľadať, neexistuje. Nález ste povinný nahlásiť do jedného dňa.

Český model je iný. Zákon č. 20/1987 Sb., o štátnej pamiatkovej starostlivosti hovorí o činnosti vyhľadávania archeologických nálezov, nie o spôsobe, ten nie je upravený. Je dovolené hľadať mimo archeologických nálezísk.

Preto je povolené používať aj detektory kovov – zákon sa k ním nevyjadruje a to, čo zákon nezakazuje, je povolené. Rovnako bez obáv môžete hľadať na verejne prístupných miestach: v riekach, potokoch, studniach, jazerách.

Zoznam archeologických nálezísk nájdete na českej Wikipédii.

Pred výberom lokality sa uistite, či v nej neplatia aj iné obmedzenia. V prípade súkromného pozemku potrebujete povolenie na vstup od jeho vlastníka. Pozor si musíte dať na lomy, národné parky, ochranné pásma vodného zdroja, prírodné rezervácie a podobne. Celkovo je reč o chránených územiach v Česku. Prípadne kvôli iným miestnym obmedzeniam kontaktujte miestny krajský úrad.

Objavili ste archeologický nález? Nenahlásenie je trestné

Ak ste v Českej republike vylovili z vody archeologický nález, musíte to nahlásiť a nález odovzdať. Inak Vám hrozí trest odňatia slobody až 5 rokov.

Podľa § 23 pamiatkového zákona musíte ohlásiť nález najneskôr na druhý deň.

Nešťastný príklad zatajenia veci je prípad amatérskeho hľadača pokladov, ktorý našiel džbán plný strieborných mincí. Nález neohlásil, časť strieborných mincí predal a časť si nechal. Teraz mu hrozí až päť rokov väzenia, keďže ide o škodu veľkého rozsahu.

Preto veľký pozor! Oznamovacia povinnosť je vážna vec, neradno ju zanedbať.

Komu nahlásiť archeologický nález?

Môžete kontaktovať Archeologický ústav AV ČR (na telefónnom čísle +420 257 014 300), najbližšie múzeum alebo obec, v ktorej k archeologickému nálezu došlo. Políciu volať nemusíte.

Ak čoskoro vyrážate na magnet fishing, uložte si číslo Archeologického ústavu do mobilu už teraz (+420 257 014 300).

Nález treba ponechať na mieste bez zmeny až do prehliadky Archeologickým ústavom alebo múzeom.

Ak objavíte archeologický nález cez víkend alebo mimo pracovných hodín, nenechávajte ho na mieste. Pokúste sa urobiť zopár fotografií nálezu hneď po vytiahnutí z vody, pre lepšiu identifikáciu miesta nálezu spolu s okolím. Ak máte k dispozícii turistické GPS, tak zaznačte bod nálezu. Nález starostlivo uchovajte a v najbližší možný termín zavolajte do Archeologického ústavu.

Právo na nálezné v Česku a jeho výška

V Česku je právo na bežné nálezné 10 percent z hodnoty nálezu. U archeologických nálezov je to trochu inak. Ak je nález zhotovený z drahých kovov alebo iných cenných materiálov, máte právo na nálezné do výšky ceny materiálu.

V ostatných prípadoch máte právo na 10 percent z historickej hodnoty nálezu určenej na základe odborného posudku. Teda nie z trhovej hodnoty, ale z historickej, ktorá je často vyššia. Hodnota nálezov je predovšetkým historická, pričom kľúčová je lokalita a kontext.

Príkladom je nález vyše 7,2 kilogramov mincí z roku 2010. Hľadač pokladov nález nenahlásil a časť predal na čiernom trhu za 850 000 Kč. Historička Dagmar Grossmanová to komentovala tak, že nálezca by vďaka historickej hodnote pravdepodobne dostal omnoho vyššie nálezné ako utŕžil predajom časti nálezu.

O náhrade rozhoduje a vypláca ju krajský úrad. Právo na nálezné je všeobecne upravené v zákone č. 89/2012 Sb., Občianského zákonníka, v znení neskorších predpisov. Špeciálne pre archeologické nálezy v pamiatkovom zákone (§ 23 odst. 4).

Našli ste zbraň alebo granát? Volajte políciu!

Čo robiť, ak nájdete zbraň, muníciu alebo granát? K tejto veci sme požiadali o stanovisko Policajné prezídium Českej republiky:

V prípade, že z vody vytiahnete granát alebo zbraň je vždy nutné okamžite privolať políciu. Do príchodu polície s predmetom nesmiete nijako manipulovať. Vzdiaľte sa a zaistite okolie. Jedná sa totiž o nebezpečný predmet. Rovnako je potrebné preveriť, či so zbraňou nebol spáchaný protiprávny čin.

– Vrchný komisár z oddelenia tlače a prevencie kpt. Mgr. Iveta Skupien.

Zbraň nesmiete bez povolenia držať bez ohľadu na to, či je funkčná.

Ak nález strelnej zbrane, väčšieho množstva streliva alebo zakázaného doplnku nenahlásite polícii, podľa § 279 trestného zákonníka páchate trestný čin nedovoleného ozbrojovania:

§ 279 (1): Kdo bez povolení vyrobí, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává střelnou zbraň nebo její hlavní části nebo díly nebo ve větším množství střelivo nebo zakázaný doplněk zbraně, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

Nález jedného náboja teda nahlásiť netreba. Aký počet nábojov sa považuje za „väčšie množstvo“ v zákone bližšie definované nie je.

Peňaženka, mobil…

Polícii treba nahlásiť aj nález akéhokoľvek strateného majetku nezanedbateľnej hodnoty. V prípade nesplnenia oznamovacej povinnosti sa dopúšťate trestného činu zatajenia veci, ktoré je trestané odňatím slobody až na jeden rok podľa § 219 trestného zákonníka.

Legislatíva v kocke

Aby sme to zhrnuli, česká legislatíva je nasledovná:

  1. Slobodne môžete hľadať mimo archeologické náleziská a chránené územia.
  2. Používať detekčné zariadenie – detektor kovov – nie je zakázané.
  3. Ak nájdete archeologický nález, musíte ho nahlásiť najneskôr na druhý deň.
  4. Nálezné je v prípade nálezu z cenných kovov hodnota materiálu, inak je to 10 percent historickej hodnoty, ktorá môže byť podstatne vyššia ako trhová.
  5. Ak nájdete zbraň, nábojnicu alebo granát, okamžite volajte políciu. Inak páchate trestný čin nedovoleného ozbrojovania.

Autor článku: Michal Compel

Odporúčané články

Zatiaľ nebol pridaný žiaden komentár. Buďte prvý!


Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *